Czym jest PKK?

Główną ideą Polskiego Korpusu Korporacyjnego jest profesjonalizacja rad nadzorczych poprzez tworzenie elitarnego zasobu potencjalnych kandydatów na członków rad nadzorczych. Dotyczy to zarówno kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, JST czy sektora prywatnego. To platforma powiązania profesjonalistów C2B, B2B dla których liczą się najwyższe standardy zarówno przez tych sprawujących i powierzających nadzór właścicielski. To wreszcie pierwszy w Polsce serwis, w którym spotykają się wszystkie strony szeroko pojętego nadzoru właścicielskiego.

Jak funkcjonuje PKK?

Model funkcjonowania jest bardzo prosty. Specjalnie stworzony algorytm PKK, a także informacje pozyskiwane od takich podmiotów jak Skarb Państwa, JST czy z sektora prywatnego automatycznie trafiają do bazy ogłoszeń PKK. Dodatkowo PKK pozyskuje informacje o planowanych naborach do rad nadzorczych w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).

Dlaczego warto?

Dzięki PKK oszczędzasz czas! Nie musisz sam tracić cennego czasu na przeszukiwanie zasobów sieci internetowej, czy kierowanie zapytań do konkretnych spółek o toczących się naborach. Informacja trafia do Ciebie poprzez panel użytkownika. W każdej chwili masz możliwość zapoznania się z ofertami naborów do rad nadzorczych. Dodatkowo zwiększasz swoje szanse poprzez bycie odnalezionym przez tzw. rynek. Jako członek korpusu zyskujesz gwarancje dostępu do aktualnych ogłoszeń o naborach do rad nadzorczych.

Akces do Korpusu

Kandydaci

Jeżeli jako osoba indywidualna spełniasz warunki przystąpienia do Polskiego Korpusu Korporacyjnego kliknij celem rejestracji konta.

Instytucje

Szukasz kandydata na członka Rady Nadzorczej?
Pełnisz funkcję organu właścicielskiego lub działasz w jego imieniu?
Jesteś właścicielem powierzającym nadzór właścicielski i chcesz uzyskać dostęp do bazy korpusu?
Skontaktuj się z nami,a wspólnie ustalimy warunki współpracy. Gwarantujemy dyskrecję.

Edukacja

Zostaw nam kontakt do siebie, a przygotujemy najlepszą ofertę szkolenia itd. Jeżeli skorzystasz z przygotowanej przez nas oferty szkolenia, a następnie zdasz pomyślnie egzamin państwowy zostaniesz zwolniony z rocznej opłaty abonamentowej tytułem członkostwa w Polskim Korpusie Korporacyjnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000199402, posiadającą NIP 5242495143 w ramach StartUpu Polski Korpus Korporacyjny przy AIP Gdańsk ul. Do Studzienki 32, 80-227 Gdańsk oraz przez Mariusza Jagłowskiego, e-mail: korpus@polskikorpus.pl, (podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy) w celach marketingowych Administratora. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych, jak również o przysługujących prawach do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Partnerzy merytoryczni