Dlaczego warto?

Dzięki PKK oszczędzasz czas! Nie musisz sam tracić cennego czasu na przeszukiwanie zasobów sieci internetowej, czy kierowanie zapytań do konkretnych spółek o toczących się naborach. Informacja trafia do Ciebie poprzez panel użytkownika. Dodatkowo zwiększasz swoje szanse poprzez bycie odnalezionym przez tzw. rynek.

Będąc członkiem PKK stajesz się częścią społeczności platformy – miejsca w którym spotykają się profesjonaliści różnych branż – zarówno tych mających doświadczenie w pełnieniu nadzoru korporacyjnego lub dopiero aspirujących do tej roli. Dyskusje, wymiana myśli zdobywanie cennego „know how” to więcej niżeli tylko to co w gąszczu sztywno zapisanego Kodeksu Spółek Handlowych i innych aktów normatywnych warunkujących corporate governance.

Nadzór właścicielski rozumiany jest jako suma działań odnoszących się do:

  • nadzoru korporacyjnego – w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
  • nadzoru ekonomiczno-finansowego – nadzór ekonomiczno-finansowy polega na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów, analizie efektywności ich funkcjonowania, stanowiących podstawę do rekomendacji stosownych działań.

Dlatego też członkowie Korpusu zyskują dostęp do specjalnej platformy PKK e-learning, stanowiącej uzupełnienie posiadanych kwalifikacji i zdobywanie nowej wiedzy np. nowelizacje ustaw czy rozporządzeń obligatoryjnych przy sprawowanym nadzorze właścicielskim.

#nabórdoradynadzorczej #radanadzorcza