Działanie

Model funkcjonowania jest bardzo prosty. Specjalnie stworzony algorytm PKK, a także informacje pozyskiwane od takich podmiotów jak Skarb Państwa, JST czy z sektora prywatnego automatycznie trafiają do bazy ogłoszeń PKK. Dodatkowo PKK pozyskuje informacje o planowanych naborach do rad nadzorczych w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198). Członek korpusu posiadający swoje konto w serwisie PKK otrzymuje powiadomienia o pojawieniu się aktualnego ogłoszenia o naborze kandydatów na członków rady nadzorczej. Po otrzymaniu powiadomienia klient loguje się do swojego panelu, w którym przedstawiony jest odnośnik do zamieszczonego postępowania kwalifikacyjnego lub informacja o naborze. Następnie członek korpusu sam decyduje, czy przystępuję do postępowania rekrutacyjnego.


Dodatkowo klient będący członkiem korpusu, zwiększa swoje szanse na uzyskanie oferty z tzw. rynku lub konkretnego organu właścicielskiego np. jednostki samorządu terytorialnego poprzez figurowanie w bazie korpusu. PKK daje możliwość JST i innym podmiotom pełniących rolę właściciela lub działających w ich imieniu podmiotów, którzy mając również dostęp do bazy korpusu sami mogą zgłaszać się ze swoimi ofertami do wybranych członków korpusu np. poprzez zaproszenie do złożenia swojej kandydatury lub złożenie oferty sprawowania nadzoru.
Realizacja wszystkich procesów wykonywanych przez PKK odbywa się na najwyższym poziomie dyskrecji i ochrony Twoich danych.