Kontakt

Polski Korpus Korporacyjny działa na podstawie Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018r., art.5 pkt 1 (Dz. U. 2018 poz. 646).
Kontakt z twórcą i właścicielem: www.linkedin.com/in/mjaglowski/