Kontakt

Polski Korpus Korporacyjny
ul. Do Studzienki 32
80-227 Gdańsk,.e-mail: korpus@polskikorpus.pl
Polski Korpus Korporacyjny działa w ramach fundacji:
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
adres do korespondencji:
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Nr konta: mBank 64114010100000515853003338
NIP: 5242495143
KRS: 0000199402
Regon: 015690013
FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000199402, posiadającą NIP 5242495143 w ramach StartUpu Polski Korpus Korporacyjny przy AIP Gdańsk ul. Do Studzienki 32, 80-227 Gdańsk oraz przez Mariusza Jagłowskiego, email: korpus@polskikorpus.pl, (podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy) w celach związanych z korzystaniem z serwisu www.polskikorpus.pl. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych, jak również o przysługujących prawach do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.